Π.Μ.Σ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ N. ΠΡΙΦΤΗΣ

Ο Κώστας N Πρίφτης αφυπηρέτησε ως αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (Γ’ Παιδιατρική Κλινική). Είναι ο ιδρυτής, ο πρώτος πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής και παραμένει ως σύμβουλος του ΠΜΣ.

Μαζί με τον καθηγητή κύριο Μ. Ανθρακόπουλο εξέδωσε το 2021 το σύγγραμμα Παιδιατρική Πνευμονολογία. Έχει περισσότερες από 200 διεθνείς δημοσιεύσεις (Medline) για τις οποίες έλαβε περισσότερες από 12.700 αναφορές (h- index 57). Έχει εκδώσει 7 ξενόγλωσσα βιβλία.