ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Μονοθεματική Ειδίκευση: «Παιδιατρική Πνευμονολογία».

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ΔΙΔ. ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
Δομή και μηχανική πνεύμονα - Ανταλλαγή αερίων - Μηχανικοί αμυντικοί μηχανισμοί 2 6
Φυσική εξέταση - Λειτουργικές δοκιμασίες - Παλμική οξυμετρία – Μελέτη ύπνου 3 6
Απεικόνιση θώρακα – Ενδοσκόπηση αεραγωγών – Μοριακή και γενετική διερεύνηση 2 5
Ανοσολογία – Αλλεργία, μηχανισμοί, διάγνωση 2 5
Οξυγονοθεραπεία – Θεραπεία με εισπνοές – Αναπνευστική φυσικοθεραπεία – Φαρμακοθεραπεία – Συμμόρφωση 2 4
Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικού άρθρου 2 4
Σύνολο 13 30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ΔΙΔ. ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
Άσθμα – υποτροπιάζων συριγμός 4 5
Λοιμώξεις αναπνευστικού – Βρογχεκτασία – Αντιβιοτικά 3 5
Κυστική Ίνωση – Φυματίωση 3 5
Πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών – Συγγενείς πνευμονοπάθειες 3 5
Εκπόνηση 1ης εργασίας: «Άρθρο Ανασκόπησης» 10
Σύνολο 13 30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ΔΙΔ. ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
Συμμετοχή πνεύμονα σε συστηματικά νοσήματα – Νεοπλασίες 2 6
Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 3 7
Οξέα συμβάματα – νοσήματα υπεζωκότα 2 5
Διάμεσα και διάχυτα πνευμονικά νοσήματα 2 4
Περιβάλλον – Άθληση 2 4
Επιδημιολογία και βιοστατιστική 2 3
Σύνολο 13 30

Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ΔΙΔ. ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
Μεθοδολογία συγγραφής & δημοσίευσης πρωτότυπης εργασίας: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες 3 5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 25
Σύνολο 13 30