ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό αποτελούν το πρώτο αίτιο επίσκεψης των νεαρών ασθενών στο παιδιατρικό ιατρείο. Οι επιπολασμός του παιδικού άσθματος, και η επίπτωση των ασθματικών παροξυσμών, όπως και του συριγμού της προσχολικής ηλικίας παραμένουν σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα παγκοσμίως. Επιπλέον, η εισαγωγή νέων θεραπευτικών σχημάτων σε μέχρι μόλις προ πενταετίας ανίατα νοσήματα, όπως για παράδειγμα στην κυστική ίνωση, έχει οδηγήσει στην εκθετικά αυξανόμενη συσσώρευση νέας γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του έτους 2018 καταγράφηκαν πάνω από 600 άρθρα στη μηχανή αναζήτησης PubMed στο λήμμα «παιδικό άσθμα» και πάνω από 670 στο λήμμα «κυστική ίνωση». Καθίσταται φανερό πως το αντικείμενο της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας αποτελεί γνωστικό πεδίο της Παιδιατρικής, το οποίο άπτεται πολλών επιστημών και ειδικοτήτων (πνευμονολογία, γενετική, μοριακή βιολογία, νεογνολογία, νοσηλευτική κ.ά.). Ο όγκος της νέας γνώσης καθιστά την εξειδίκευση αναγκαία, αλλά και την συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων υποχρεωτική, για την βέλτιστη θεραπεία των νεαρών ασθενών με νοσήματα του πνεύμονα.

Το κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος από τα οξέα αλλά και τα χρόνια νοσήματα του πνεύμονα στα παιδιά στις προηγμένες κοινωνίες, και την πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο, με την καθιέρωση νέων ακριβότερων φαρμάκων για την αντιμετώπιση χρόνιων, μέχρι πρότινος θανατηφόρων νοσημάτων (π.χ. κυστική ίνωση) αλλά και την σημαντική αύξηση της επιβίωσης των ασθενών. Απαιτείται συστηματική έρευνα και διεύρυνση της γνώσης, ώστε να αξιοποιηθούν οι οικονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Πνευμονολογία» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο Π.Μ.Σ. στη χώρα μας στο πεδίο της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας. Η απουσία αναγνωρισμένης κλινικής εξειδίκευσης στην Παιδιατρική καθιστά την κατάρτιση των νέων γιατρών αλλά και των ώριμων, μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος, σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των κλινικών πρακτικών που ακολουθούνται στη χώρα μας σε πεδία που αφορούν σε νοσήματα τόσο της καθημερινής όσο και της ειδικής πράξης. Επιπλέον, όμως, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία δεξαμενής νέων και προερχόμενων από διαφορετικά γνωστικά πεδία επιστημόνων που θα διαθέτουν ουσιαστικό ερευνητικό γνωσιακό υπόστρωμα και θα μπορέσουν να προωθήσουν την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα νοσήματα των παιδιών. Αδιαμφισβήτητα, το όφελος θα το εισπράξουν τελικά οι ίδιοι οι νεαροί ασθενείς μας.