ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σχετικά Αρχεία :

Υπουργική Απόφαση

Φ.Ε.Κ. - 2726 / 3 Ιουλίου 2020

 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4485/2017) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017,άρθρο 35, και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Yπ' Aριθμ. 83842/Ζ1/1-7-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2726/Β΄/3-7-2020),δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ» (pmspp.gr).

Όσοι λοιπόν ανήκουν στην κατηγορία αυτή, μπορούν να καταθέσουν εντός 10 ημερών (από 15/10/2020 έως 24/10/2020) αίτημα (ηλεκτρονικά) για απαλλαγή διδάκτρων, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018, https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/3387_B.pdf ) στη Γραμματεία του ΠΜΣ (στοιχεία επικοινωνίας: info.pmspp@gmail.com, 210. 5832228), προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα τους από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

(Η υπογραφή τίθεται στο πρωτότυπο)

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Δούρος